Reference

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1985 in od takrat doživlja stalno rast, ki temelji na nenehnem izboljševanju kakovosti naših izdelkov in predvsem zaradi naših naložb v raziskave in razvoj.

Najdete lahko izdelke, ki jih proizvaja Euro GV ali izhajajo iz več dogovorov o sodelovanju, sklenjenih z Euro GV v državah, kot so:

 • Slovenija
 • Hrvaška
 • Bosna
 • Kosovo
 • Nemčija
 • Švica
 • Nizozemska
 • Združeni Arabski Emirati
 • Azerbajdžan
 • Egipt
 • Demokratična republika Kongo
 • Nigerija
 • Kenija
 • Vietnam
 • Rusija
 • Indija
 • Kitajska

Kakovost

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v zadovoljevanje potreb in pričakovanj naših strank.

V našem podjetju se zavzemamo za visoko kakovost izdelkov in storitev v skladu s projektno dokumentacijo in v dogovorjenih rokih. Nenehno si prizadevamo prepoznati in upoštevati nove tehnologije in veljavno zakonodajo.

Zastavili smo si naslednje cilje

 • vzdrževali in nenehno izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001
 • postavili bomo merljive letne cilje kakovosti in jih interdisciplinarno spremljali ter sproti preverjali uspešnost in izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

Letne cilje predstavljamo v letnem poslovnem načrtu za tekoče leto in jih spremljamo v posebni tabeli spremljanja letnih poslovnih ciljev družbe preko naše domače strani.

Naše dolgoročne usmeritve

 • zadovoljne stranke,
 • zadovoljni zaposleni,
 • brez zamud,
 • brez nedoslednosti.